Дисципліна вивчається студентами для ознайомлення з нормативно-правовими документами та законодавством України. Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти вільно володіти законодавством  України.