Дисципліна вивчається студентами для ознайомлення з нормативно-правовими документами та законодавством України. Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти вільно володіти законодавством  України.

Вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" призначене для розуміння студентами ведення бухгалтерського обліку усіх підприємств, установ та організацій. Під час вивчення цієї дисципліни буде проаналізовано господарські засоби, які існують на підприємстві, джерела їх утворення та господарські операції. Також буде вивчатися види обліку, документальне оформлення операцій, які відбуваються в процесі господарської діяльності; класифікація господарських засобів та джерел їх утворення; бухгалтерський баланс підприємства, його зміст та будова; план рахунків бухгалтерського обліку України; системи рахунків, зміст рахунків та будова, тощо.

По закінченню курсу студенти повинні знати суть та значення бухгалтерського обліку та його практичне застосування.

Вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" передбачена для більш глибокого розуміння діяльності підприємства. Підчас вивчення даного курсу студенти оволодіють методикою аналізу основних ресурсів підприємства, навчаться визначати фінансовий стан підприємства, дослідять кредитоспромжність підприємст. а також  напрями поліпшення фінансового стану підприємств.