Вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" призначене для розуміння студентами ведення бухгалтерського обліку усіх підприємств, установ та організацій. Під час вивчення цієї дисципліни буде проаналізовано господарські засоби, які існують на підприємстві, джерела їх утворення та господарські операції. Також буде вивчатися види обліку, документальне оформлення операцій, які відбуваються в процесі господарської діяльності; класифікація господарських засобів та джерел їх утворення; бухгалтерський баланс підприємства, його зміст та будова; план рахунків бухгалтерського обліку України; системи рахунків, зміст рахунків та будова, тощо.

По закінченню курсу студенти повинні знати суть та значення бухгалтерського обліку та його практичне застосування.