Предметом вивчення дисципліни “Лісові культури і лісомеліорація” є підготовка студентів до самостійного виконання на посаді майстра лісу виробничо-технічної та організаційної роботи, починаючи від одержання насіння до переведення лісових культур в покриту лісом площу.

Метою викладання навчальної дисципліни “Лісові культури і лісомеліорація” є вивчення предмету необхідні техніку лісового господарства при проведенні робіт на лісонасінневій базі, в лісовому розсаднику, при створенні лісових культур, виконанні лісомеліоративних робіт.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Лісові культури і лісомеліорація” є:

- професійна підготовка фахівців лісового профілю з лісівничих питань;

- проведення наукових досліджень, творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців лісового господарства;

- виховання та підготовка молоді до самостійної наукової, творчої діяльності, формування у студентів активної життєвої позиції, наукового світогляду;

- встановлення прямих зв’язків з навчальними закладами з метою обміну науковою, методичною інформацією, навчальними програмами, студентами, аспірантами, докторантами та викладачами.