Метою вивчення дисципліни «Фотограмметрія» передбачено вивчення основ фотографії, лінійної перспективи, методів аерофотознімань і космічного знімання, одержання практичних умінь і навичок щодо виготовлення планово-картографічного матеріалу для потреб землеустрою. Фотограмметрію слід вивчати в тісному зв’язку із землевпорядним кресленням, геодезією, землевпорядним проектуванням і організацією землевпорядних робіт, земельним правом, земельним кадастром тощо.

Навчальна дисципліна вивчається студентами спеціальності 193 Геодезія та землеустрій очної форми навчання у ІІІ і IV семестрах на 3-ому курсі упродовж навчального року, а заочної – у V семестрі 3-го курсу. Діючим навчальним планом на її вивчення передбачено 162 години (4,5 кредиту), із них 42 годин лекцій, 6 год. – практичних і 48 год. лабораторних занять, а також 66 год. – самостійної роботи.